Hoe werkt het

De strategieoefening die de kern uitmaakt van Strategisch Innoveren bestaat uit vijf stappen. De achterliggende methode is ontwikkeld door UNU-MERIT (Universiteit Maastricht) i.s.m. Universiteit Hasselt.

Deze stappen worden doorlopen door een groep medewerkers uit uw bedrijf die elk vanuit hun eigen positie en functie het reilen en zeilen binnen het bedrijf in de oefening vertegenwoordigen. In de meeste KMO’s wordt een groep van een vijftal personen (intern of extern) samengesteld om kritisch naar de toekomst van het bedrijf te kijken. Een discussie starten met een groep is niet moeilijk. De discussie afronden en tot werkbare conclusies komen is een grotere uitdaging.

De Strategisch Innoveren adviseurs hebben de taak om de discussie zinvol en constructief te houden en inhoudelijk te voeden zodat aan het einde van het traject er een duidelijk plan geformuleerd is waarmee de verbeteringen kunnen ingezet worden.

Vijf stappen

Hieronder worden de vijf stappen van Strategisch Innoveren kort geïntroduceerd.

 

STAP 1 – INTAKE

 • Het intakegesprek is een inhoudelijk kennismakingsgesprek. Enerzijds licht de adviseur de methodiek in de vijf stappen verder toe. Anderzijds is het de bedoeling dat u uw bedrijf voorstelt. Wat is de context en de historiek van het bedrijf? In welke markt werken jullie, welke klanten hebben jullie, wat zijn de belangrijkste sleutelmomenten geweest voor het bedrijf en welke uitdagingen staan momenteel voor de deur.
 • Kortom, met welke verwachtingen en doelstellingen neemt u met uw onderneming deel aan deze strategische oefening? In dit gesprek wordt ook de groep van medewerkers of externen samengesteld die in het vervolg van het traject worden betrokken.

 

STAP 2 – SCAN

 • De tweede stap, de innovatiescan, gaat verder met het in kaart brengen van de situatie binnen uw bedrijf. Deze stap bestaat uit een vragenlijst die individueel wordt ingevuld door elk van de betrokken medewerkers. De vragenlijst laat toe uw onderneming op bepaalde kenmerken te typeren (bvb. innovatievermogen, klantgerichtheid, interne organisatie, enz.) en geeft een indruk van de mate van eensgezindheid onder de betrokken medewerkers.
 • Dit instrument wordt niet in elke strategische oefening ingezet. De doelstelling die u heeft met uw deelname aan Strategisch Innoveren  zal bepalen of de adviseur deze vragenlijst gebruikt in uw bedrijf.

 

STAP 3 – ANALYSE BOUWEN EN SCOREN

 • In stap 3, Strategische Sessie 1, begeleiden de consultants een eerste groepsdiscussie waarbij u en uw groep betrokken medewerkers zoveel mogelijk kennis over de interne en externe kenmerken van uw KMO bij elkaar brengen. Deelnemers beantwoorden eerst individueel verschillende vragen die allemaal te maken hebben met de interne en externe omgeving van uw bedrijf. De antwoorden worden daarna uitgebreid in groep besproken en samengevat. De discussie heeft tot doel de uitdagingen voor de toekomst scherp te stellen. Behalve medewerkers uit uw bedrijf kunnen, indien u dat wilt, ook externen bijvoorbeeld adviseurs van intermediaire organisaties, belangengroepen of beroepsverenigingen betrokken worden in deze sessie.
 • Na het vaststellen van de relevante uitdagingen, brengt de groep prioriteiten aan. Welke uitdaging of probleem moet als eerste aangepakt worden? Waar willen/moeten we als KMO verder mee aan de slag?

 

STAP 4 – ACTIEPLAN OPSTELLEN

 • In stap 4, Strategische Sessie 2, organiseert de adviseur opnieuw een groepsdiscussie. In deze tweede strategische sessie is het de bedoeling om gepaste acties te formuleren en te bepalen op welke manier de geselecteerde uitdagingen kunnen aangepakt worden.
 • Bij het formuleren van concrete acties moedigen de adviseurs u en uw groep aan om specifieke verantwoordelijke(n) aan te duiden, mee te bepalen welke stappen hij en/of zij moet(en) ondernemen, wie daarbij kan helpen en  binnen welk tijdsbestek de actie moet opgepakt worden. Het resultaat is dus een helder actieplan dat gebaseerd is op intensieve en open discussies tussen verschillende medewerkers van de organisatie.

 

STAP 5 – IMPLEMENTATIE ONDERSTEUNING

 • De laatste stap bestaat uit het implementeren van de geformuleerde acties. In deze stap bieden de adviseurs verdere begeleiding in minstens één van de gekozen acties van het actieplan. In overleg met de adviseurs wordt bepaald welke actie zij zullen ondersteunen en in welke vorm u deze steun mag verwachten.
 • De consultants zijn bovendien ook op de hoogte van andere bestaande maatregelen en zullen u en uw bedrijf doorverwijzen naar relevante initiatieven indien u dit wenst.

 

Resultaat

 • Het resultaat van de strategische bedrijfsdoorlichting is een helder en concreet actieplan op maat van het bedrijf dat gebaseerd is op intensieve en open discussies tussen verschillende medewerkers van de organisatie. Tevens is al één actie van het actieplan daadwerkelijk geïmplementeerd met behulp van de consultant.
 • Een analyse van de actieplannen van de 650 bedrijven die reeds van de Strategisch Innoveren methodiek gebruik maakten, leverde ‘typische trajecten’ op zoals je die ook in de vakliteratuur tegen komt. Met andere woorden, in KMO’s zien we naast een beperkt aantal productinnovaties vooral proces- en marktinnovaties (zie onderstaande figuur).

Advertenties