Over SI

Strategisch Innoveren 2011 – 2013: KMO-innovatieproject van Universiteit Hasselt met Europese en Vlaamse subsidies

 

1. Wat is de doelstelling van het project?

Binnen het project Strategisch Innoveren Vlaanderen krijgen KMO’s de kans om met een kernteam uit hun bedrijf en onder begeleiding van een ervaren consultant hun bedrijfsstrategie te (her)bepalen. Het Vlaamse KMO-innovatieproject wil hen helpen prioriteiten te stellen én knopen door te hakken. De resultaten monden uit in een concreet actieplan op maat van de KMO.

2. Voor wie is dit project?

Vlaamse KMO’s volgens de Europese KMO-definitie:

 • minder dan 250 werknemers
 • jaaromzet van maximum 50 miljoen EUR of
 • balanstotaal van maximum 43 miljoen EUR.

3. Welke zijn de ondersteunende acties?

Inschakeling van gecertificeerde adviesbureaus voor:

Interne “problematieken”

 • strategie (her)bepaling
 • valideren van huidige strategie door derden
 • ontwikkelen/versterken van de innovatiecapaciteit
 • onder controle krijgen van een (te) sterke groei
 • strategisch innoveren met nieuwe producten
 • interne (proces)optimalisatie
 • organisatiestructuur
 • rendementsverbetering
 • war for talent
 • groepswerking
 • HR-beleid

Externe “problematieken”

 • klantenbinding
 • overname of fusie(problematiek)
 • internationalisering
 • marketing & sales
 • marktbenadering screenen
 • samenwerking met leveranciers/concullega’s

4. Wat is het resultaat en wat zijn de voordelen?

Resultaat voor de KMO

 • inzicht in de sterktes en zwaktes van het bedrijf
 • prioritisering van de mogelijke verbeterpunten
 • een “andere” discussie met kernteam van medewerkers
 • een SMART actieplan voor veranderingen
 • daadwerkelijke implementatie van 1 actie uit het actieplan

Belangrijke voordelen

 • korte maar krachtige interventie
 • concreet uitvoerbaar actieplan
 • draagvlak bij de medewerkers voor de veranderingen

5. Wat is de financiële tussenkomst?

5000 euro subsidies per KMO.

Het begeleidingstraject heeft een waarde van ongeveer 6.600 euro. Dankzij Europese EFRO-subsidies en subsidies van de Vlaamse Overheid (Vlaanderen in Actie, Pact 2020) betaalt de ondernemer hiervan zelf slechts 1.580 euro.

6. Wat is de taak van de adviseurs/consultants?

 • begeleiden en uitvoeren van het intake interview en de innovatiescan
 • begeleiden en coachen van de strategische sessies
 • voorbereiden en verslaglegging van de strategische sessies alsook het verwerken van de resultaten
 • de discussies tijdens de strategische sessies zinvol en constructief te houden en inhoudelijk te voeden zodat aan het einde van het traject er een duidelijk plan geformuleerd is waarmee de verbeteringen kunnen ingezet worden.
 • Ondersteuning bij de implementatie van 1 actie uit het actieplan

Lijst van gecertificeerde SI-adviseurs

 

7. Inschrijven

Er zijn geen trajecten meer beschikbaar. De inschrijvingen voor KMO’s zijn volledig afgesloten. Graag verwijzen wij u door naar het Groeigazellenprogramma van Agentschap Ondernemen voor gelijkaardige initiatieven.

 

 

Advertenties